Heal Me Turkey

Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma | 8:00 - 9:00
  İletişim : +90 534 812 04 22

Jinekoloji

1. Jinekoloji:

Jinekoloji kadın üreme sisteminin rutin fiziksel bakımı ve hastalıkları ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Daha fazla şey ile aşağıdakileri kapsar:

 • Tümörler,
 • Servikal hastalıklar,
 • Over kistleri,
 • Polipler,
 • İnfertilite ve ilgili tedaviler,
 • Genital enfeksiyonlar,
 • Doğum kontrol yöntemleri,
 • Adet sancısı,
 • Menstrüel bozukluklar,
 • İdrar kaçırma,
 • Rahim sarkması,
 • Menapoz,
 • Jinekolojik kanserler

En azından yılda bir kez olmak üzere, kişinin cinsel olarak aktif olması halinde tüm kadınların dış genital bölge, pelvik muayenesi ve servikal muayeneyi kapsayacak şekilde jinekolojik muayeneden geçmesi tavsiye edilir. Bununla birlikte hasta cinsel olarak aktif değil ise semptomları fark ettikten yada şikayetleri olduğu zaman abdominal muayene yapılabilir.

Pap smear testi premalign yada malign değişikliklere (Rahim ağzı kanseri taraması) bakmak için kadınların rahim ağzından hücre numunesinin alındığı ve mikroskopla incelendiği tıbbi bir prosedürdür. Kişinin cinsel olarak aktif olup olmamasına bakılmaksızın bu testin her yıl yaptırılması tavsiye edilir.

2. Gebelik Takibi:

42 haftalık gebelik, bebek bekleyen annelerin sürekli takip edilmesi ve izlenmesi ile daha da kolay hale gelebilir. Bebek bekleyen anne için kendisinin ve bebeğin tıbbi, fiziksel ve biyolojik kontrolü 1. Öncelik olmalıdır. Takip risklerin önceden tespit edilip çözüm bulmaya da yardımcı olabilir.


Gebelik takibi 4 aşamaya ayrılabilir:

Gebelik Öncesi Takip:

Sağlığının gebeliğe uygun olduğundan emin olmak için bir uzmana danışmak.

 • Yaşam tarzında değişiklikler yapılmalı ve tehlikeli olabilecek herhangi şey ortadan kaldırılmalıdır.
 • Folik asit yada başka vitamin/mineraller kullanılmaya başlanır.

Gebelik Takibi:

Belirli zaman aralıklarında gebelik boyunca belirli taramalar ve tetkikler yapılır.

 • Gebelik boyunca tansiyon, kilo ve anne sağlığı izlenir.
 • Bebeğin gelişimi ve rahimdeki pozisyonu da izlenir.

Doğum Sırasında Gebelik Takibi:

Sağlığının gebeliğe uygun olduğundan emin olmak için bir uzmana danışmak.

 • Bebeğin yada annenin stres yaşamamasını ve rahat olmalarını sağlamak.
 • Nefes alıp verme ve kasılma teknikleri doktor tarafından açıklanmalıdır.

Doğum Sonrası Gebelik Takibi:

Beslenme ve vajinal bakım ve bebek bakımı sırasında uygun dinlenme rutinleri ile ilgili destek verilir.

Bu dönem yaklaşık 8 ay sürer ve profesyoneller bebeğin ve annenin fiziksel/ruhsal değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olur.

3. Histeroskopi:

Histeroskopi, servikal kanalın ve rahim kavitesinin direk görsel incelemesini kapsayan bir işlemdir, jinekolojik hastalıkların tespit edilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Septum, polipektomi, miyomektomi ve uterin adhezyonlarının tanı ve tedavisinde faydalı olabilir ve adet döneminden sonra yapılmalıdır. Diğer tıbbi tedaviler gibi histeroskopi de aşırı kanama, uterin enfeksiyonu, serviks yaralanması, uterusta ponksiyon gibi bazı riskler içerir.

Diyagnostik ve operatif olmak üzere iki tip histeroskopi vardır. Diyagnostik ile uterus sorunları ve infertilite ve tekrarlayan düşükler tespit edilir. Operatif ile uterin adhezyonları, miyom ve anormal yapılar tedavi edilir.

4. Laparoskopi:

Laparoskopi, karındaki organları görüntülemek için fiber-optik aletin karın duvarına yerleştirildiği kapalı teknikle uygulanan bir cerrahi prosedürdür. Tanı ve tedavi için kullanılabilir. Nedeni bilinmeyen hastalıkları teşhis etmek için diyagnostik laparoskopi kullanılır.
Laparoskopi aşağıdakiler gibi kadın hastalıklarının çoğunluğunda yapılabilir:

 • Dış gebelik,
 • Miyom
 • Infertilite tedavisi,
 • Rahmin alınması
 • Rahim sarkması ve Jinekolojik kanser tipleri

Çeşitli kanserlerin etkilediği organların alınması, safra kesesi yada rahmin alınmasını gerektiren abdominal kist yada tümörü olan ve adet döneminde aşırı kanaması yada sancısı olan pelvik inflamatuar hastalık teşhisi almış hastalar, laparoskopik jinekolojik ameliyatlara uygun adaylardır.

5. Ürojinekoloji:

Ürojinekoloji, pelvik tıp ve rekonstrüktif cerrahi gibi kadın ürolojik sorunları ile ilgilenen kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalının özel biri alanıdır. Ürojinekoloji, kadınlarda aktif mesane, pelvik organ sarkması ve idrar kaçırma şikayetlerini kapsar. Üriner inkontinansa (idrar kaçırma) neden olabilecek faktörler arasında genital organların sarkması, ileri yaş, kronik ve genetik hastalıklar vardır. İdrar kaçırmanın üç tipi mevcuttur, stres tipi, sıkışma tipli ve karma (miks) idrar kaçırma. İdrar kaçırma için cerrahi yada tıbbi tedavi yöntemleri uygulanabilir.

6. Jinekolojik Kanserler:

Meme kanseri, kadınlarda en çok görülen kanser türü iken jinekolojik kanserler ikinci sıradadır ve aşağıdakileri içerir:

 • Rahim Kanseri: en yaygın olarak 55-70 yaş arasındaki kadınlarda görülen malign rahim tümörüdür. Diyabet, yüksek tansiyon ve polikistik over sendromu gibi hastalıklar Rahim kanseri için risk faktörlerini arttırır.
 • Rahim Ağzı Kanseri: serviks dokularında oluşan kanserdir. Rahim ağzı kanserine neredeyse hep insan papillom virüsü (HPV) enfeksiyonu neden olur. Smear taramaları, aşılama ve rutin muayeneler ile teşhis edilebilir.
 • Yumurtalık Kanseri: yumurtalık dokularında oluşan kanserdir, çoğu yumurtalık kanseri ya epitelyal over kanseri yada malignan germ hücreli tümörlerdir.
 • Vulvar Kanseri: vulva kanseri (klitoris, vajina dudakları ve vajina açıklığı dahil olarak dış kadın cinsel organları). Semptomlar arasında genital kaşıntı, şişme ve yaraya benzer oluşumlar vardır.
 • Vajinal Kanser: vajina dokularında oluşan kanser (doğum kanalı). Semptomları ağrısız kanama ve bilinmeyen nedenlerden boşalma vardır.

Hastalığı erken teşhis etmek için kadınlar düzenli olarak muayeneye ve sık sık checkup a gitmelidir. Jinekolojik kanserlerin tedavisinde tıbbi, cerrahi, kemoterapi yada radyoterapi teknikleri kullanılabilir.

7. Genital Estetik:

Genital estetikler kadınlarda cinsel organlara ait genital bölgede gerçekleştirilen estetik operasyonlardır.

Aşağıdakileri kapsar:

 • Labiaplasty, vajinal açıklığın her iki tarafındaki cilt flepleri olan labia minora’yı küçültme ameliyatıdır.
 • İç dudak sarkması cerrahisi, lokal yada genel anestezi ile yapılır ve yaklaşık 30 dakika sürer.
 • Vajinoplasti, normal doğum yada yaşlanmadan dolayı sarkmış yada gevşemiş vajinayı sıkılaştırmak için yapılan bir işlemdir.
 • Doğum sonrası izlerin tedavisi
 • Himenoplasti- kızlık zarı rekonstrüksiyonu, kızlık zarının geçici cerrahi restorasyonudur. Yırtılmış kızlık zarı parçaları eksik olmadığı sürece yapılması mümkündür.